Chuyên cung cấp các loài động vật hoang dã có nguồn gốc gây nuôi.

  • Thread starter manhdongnai
  • Ngày gửi
M

manhdongnai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Manh Dung
- Địa chỉ: bien hoa dong nai
- Tel, Fax: ::: 0972283839
- email: bamanh_kldn@yahoo.com
================================

<font color="#ff0000" size="5">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c lo&agrave;i động vật hoang d&atilde; c&oacute; nguồn gốc g&acirc;y nu&ocirc;i: Kỳ đ&agrave;, Rắn, Nh&iacute;m, Cầy hương, c&aacute; sấu. Dt 0978283839 Mạnh</font>
 

Top