Chuyên cung cấp các sản phẩm nông sản khô: Các loại mứt, nguyên liệu dược

  • Thread starter apvietnam
  • Ngày gửi
A

apvietnam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hợp tác Thương Mại Minh An
- Địa chỉ: 101 láng Hạ, Hà Nôi
- Tel, Fax: 0972609767 ::: FaX
- email: 6sigma.ap@vnn.vn
================================

<p>Doang nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp kh&ocirc; với số lượng lớn, gi&aacute; cả cạnh tranh, chất lượng cao</p><p>&nbsp;1. C&aacute;c sản phẩm mứt kh&ocirc;: Mứt t&aacute;o, mứt c&agrave; chua, mứt quất, long nh&atilde;n, vải sấy...</p><p>2. C&aacute;c sản phẩm l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu cho ng&agrave;nh y dược cổ truyền v&agrave; dược phẩm: Địa liền, bạch chỉ, củ cọc kh&ocirc;, tam thất, bột sắn d&acirc;y, ngưu tất...</p><p>&nbsp;</p><p>Li&ecirc;n lạc: Giang Đức Quỳnh</p><p>Điện thoại: 0972609767</p><p>email: <a href="mailto:6sigma.ap@vnn.vn">6sigma.ap@vnn.vn</a></p><p>&nbsp;Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch</p>
 
Back
Top