CHUYÊN CUNG CẤP CHUỐI HỘT

  • Thread starter thu hoà
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thu hoà

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thu hoà
- Địa chỉ: 386B đường Lê Bình, TP.Cần Thơ
- Tel, Fax: 07102 480562 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: tthvthongtin@yahoo.com.vn
================================

<p>chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại chuối hột:</p><p>1/ chuối hột được thu mua từ n&ocirc;ng d&acirc;n</p><p>2/ chuối hột rừng.</p><p>c&aacute;c loại như: chuối tươi, chuối kh&ocirc;, hột chuối</p><p>li&ecirc;n hệ: 07102 480 562 - 0917 36 22 45</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top