chuyen cung cap cua lot si va le

  • Thread starter Ly Ngoc Son
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ly Ngoc Son
- Địa chỉ: 458/6 Phan Văn Trị p7 q5
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp mặt h&agrave;ng cua lột (c&oacute; đủ size), v&agrave; mực sửa sỉ v&agrave; lẻ. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: <p>&nbsp;</p>A.Sơn: 0937 775596 <p>&nbsp;</p>Email: <a href="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/%22mailto:sonngocly@gmail.com/%22/%22"><font color="#000f00" size="3"><strong>sonngocly@gmail.com</strong></font></a> <p>&nbsp;</p>Rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch. <p>&nbsp;</p>C&aacute;m ơn qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; xem qua th&ocirc;ng tin n&agrave;y.
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top