Chuyên cung cấp cút giống, cút thịt giá sỉ tốt nhất

  • Thread starter nthung04ck2
  • Ngày gửi
N

nthung04ck2

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;Trại Nh&ocirc;ng &amp; C&uacute;t của ch&uacute;ng t&ocirc;i, thuộc địa b&agrave;n tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n miền trung, chuy&ecirc;n cung cấp c&uacute;t giống c&uacute;t thịt số lượng lớn, gi&aacute; sỉ c&oacute; thể cạnh tranh tốt nhất cho mọi đối tượng.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Anh. Ng&ocirc;n 01688 47 42 48</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chánh Ngôn
- Địa chỉ: Tp.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
- Tel, Fax: 01688 47 42 48
- email: kynhong.mientrung@gmail.com
 

Đối tác


Top