Chuyên cung cấp đất sạch dinh dưỡng, phân bón NPK cao cấp Better dùng cho các loại cây nông nghiệp

  • Thread starter tnkinhdoanh01
  • Ngày gửi
T

tnkinhdoanh01

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tnkinhdoanh01
- Địa chỉ: số 53, ngõ 381 Nguyễn Khang, Yên hòa, Cầu Giấy, HN
- Tel, Fax: 046 6732763 - 0978 928 738
- email: tnkinhdoanh01@gmail.com
================================

<p align="center" class="MsoNormal"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH V&Agrave; ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ANH ANH</strong></p><p class="MsoNormal"><strong><em>*Chuy&ecirc;n cung cấp đất sạch dinh dưỡng, ph&acirc;n b&oacute;n NPK cao cấp Better d&ugrave;ng cho c&aacute;c loại c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp</em></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><em>*</em></strong><strong><em>L&agrave;</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>nh&agrave; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức của c&ocirc;ng ty TNHH </em></strong><strong><em>HIẾU GIANG</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>tại miền bắc</em></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><em><font color="#000000">*</font> Gi&aacute; cạnhh tranh cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty, đại l&yacute;</em></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><em><font color="#000000">*</font> Chuyển hang tận nơi</em></strong></p><p align="center" class="MsoNormal"><strong><em>Mr: nguyễn Thắng</em></strong></p><p align="center" class="MsoNormal"><strong>*ĐT: </strong><strong>046 6732763 - 0978 928 738</strong></p><strong><p align="center" class="MsoNormal"><strong><em>*Đ/c: số 53, ng&otilde; 381 Nguyễn Khang, Y&ecirc;n h&ograve;a, Cầu Giấy, HN</em></strong></p></strong><p align="center" class="MsoNormal"><strong>Sự lựa chọn cho tự nhi&ecirc;n &ndash; Giải ph&aacute;p bền vững của cuộc sống &ndash; Đem lại sự c&acirc;n bằng cho tương lai</strong></p>
 


CÔNG TY TNHH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ANH ANH
*Chuyên cung cấp đất sạch dinh dưỡng, phân bón NPK cao cấp Better dùng cho các loại cây nông nghiệp
*nhà phân phối chính thức của công ty TNHH HIẾU GIANGtại miền bắc
* Giá cạnhh tranh cho các công ty, đại lý
* Chuyển hang tận nơi
Mr: nguyễn Thắng
*ĐT: 046 6732763 - 0978 928 738
*Đ/c: số 53, ngõ 381 Nguyễn Khang, Yên hòa, Cầu Giấy, HN
Sự lựa chọn cho tự nhiên – Giải pháp bền vững của cuộc sống – Đem lại sự cân bằng cho tương lai
 
Mình xin hỏi: Đất dinh dưỡng hiện giá cả như thế nào, bán kg hay bán túi; đất này mình mua về bỏ vào chậu thuỷ tinh và trồng cây vào đó có được không? SĐT của mình: 0905687505 - Việt.Bạn hãy giúp mình với nhé! Cảm ơn nhiều.
 


Back
Top