CHUYÊN CUNG CẤP: DẾ THỊT, BỌ CẠP, CHO CÁC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

  • Thread starter nguyen duy duong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen duy duong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen duy duong
- Địa chỉ: quốc oai hà nội
- Tel, Fax: 0982749324 ::: FaX
- email: nguyenduy_duong2003@yahoo.com
================================

B&Aacute;N DẾ GIỐNG V&Agrave; DẾ THỊT, BỌ CẠP<br /><span /><p><font size="5">&nbsp;</font></p>Trại dế Duy Đức chuy&ecirc;n cung cấp dế giống cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i dế để ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; hướng tới l&agrave;m gi&agrave;u. C&oacute; hướng dẫn kỹ thuật tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o. Đảm bảo sẽ nu&ocirc;i dế th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br />+ Cung cấp dế thịt với số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn.<br />Gi&aacute; dế thịt : từ 150.000 &ndash; 200.000d/1kg ( T&ugrave;y thời đi&ecirc;m)<br />Bọ cạp : 300.000 &ndash; 350.000đ/1kg<br />Nh&agrave; h&agrave;ng lấy với số lượng lớn sẽ c&oacute; giảm gi&aacute;.<br />+ Dế giống: 1000 &ndash; 2000d/1con ( t&ugrave;y&nbsp; theo ng&agrave;y tuổi)<br />+ Chuy&ecirc;n thu mua dế của c&aacute;c hộ nu&ocirc;i.( k&yacute; hợp đồng ti&ecirc;u thụ sản phẩm)<br />Li&ecirc;n hệ :&nbsp; NGUYỄN DUY DƯƠNG<br />Địa chỉ : Đội 10 - X&atilde; Thạch Th&aacute;n &ndash; Huyện Quốc Oai&nbsp; - H&agrave; Nội<br />Mobile: 0982.749.324<br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top