Chuyên Cung Cấp Dông Cát.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lamtrantour
- Địa chỉ: 354/23 Ly Thuong Kiet, F.14, Q.10, TP.HCM
- Tel, Fax: 08.22429769 ::: FaX 08.38666712 ::: FaX ::: FaX
- email: quanglam179@yahoo.com
================================

<div align="\&quot;left\&quot;"><font color="#009900">&nbsp;</font></div><div align="\&quot;left\&quot;"><font color="#009900">&nbsp;</font><strong><font color="#6600ff" size="3">Trang trại LamTran<br /></font></strong></div><div align="\&quot;left\&quot;"><strong><font color="#6600ff" size="3">&nbsp;LamTran chuy&ecirc;n cung cấp D&ocirc;ng c&aacute;t giống v&agrave; thương phẩm.</font></strong></div><div align="\&quot;left\&quot;"><strong><font color="#6600ff" size="3">&nbsp;</font><font color="#6600ff" size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</font></strong></div><div align="\&quot;left\&quot;"><strong><font color="#6600ff" size="3">&nbsp;Name: Trần Quang L&atilde;m</font></strong></div><div align="\&quot;left\&quot;"><strong><font color="#6600ff" size="3">&nbsp;Phone: 0977.299.242</font></strong><br /></div>
 
Hiện tui cần mua một số giống dông đẹp, anh để giá bao nhiêu 1kg vây??? và 1 kg giống khoản bao nhiêu con anh ????

--------

nếu nuôi mà không có nơi tiêu thụ thì bán ở đâu anh nhỉ ??? co con giống thì gửi mail sớm cho em nhe: daiduong_xanhdo@yahoo.com.vn
 
Last edited:
Back
Top