Chuyên cung cấp gà giống (gà ta, gà tre...) đảm bảo chất lượng, tỷ lệ sống 99%

  • Thread starter Bền Vững
  • Ngày gửi
B

Bền Vững

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bền Vững
- Địa chỉ: Q.12, Tp.HCM
- Tel, Fax: 09081945 18 ::: FaX
- email: ledung.lasting@yahoo.com
================================

Trại gần chợ đường hướng đi B&igrave;nh Dương, Hoc m&ocirc;n. Chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; giống (g&agrave; ta, g&agrave; tre) 1 - 2 th&aacute;ng tuổi đ&atilde; được ti&ecirc;m ngừa, uống vitamin đầy đủ. L&agrave; nơi đ&aacute;ng tin cậy về chất lượng g&agrave; giống, tỷ lệ sống 99%. B&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0905 425 625, 0908 1945 18 để được trao đổi trực tiếp. Cảm ơn b&agrave; con đ&atilde; d&agrave;nh thời gian đọc tin.<br />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx