CHUYÊN CUNG CẤP GÀ LƯƠNG PHƯỢNG CHIM TRĨ

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: wanbituananh
- Địa chỉ: TP,HCM
- Tel, Fax: 0908123771 ::: FaX
- email: tuananh@yaoo.vn.com
================================

<h4><font color="#3300ff" size="2">M&Igrave;NH NHẬN CUNG CẤP G&Agrave; GIỐNG C&Aacute;C LOẠI</font></h4><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; LƯƠNG PHƯỢNG</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; AI CẬP</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; TA </font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; SAO</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; HOMONG</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; &Aacute;C</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">CHIM TRĨ</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG C&Oacute; TI&Ecirc;M CHỦNG VACXIN NHẬN CUNG CẤP SỐ LƯỢNG KH&Ocirc;NG HẠN CHẾ GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI C&Aacute;C TỈNH TH&Agrave;NH TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I ĐẠT HIỆU QUẢ CAO. BAO ĐẦU RA G&Agrave; TRƯỞNG TH&Agrave;NH. MỌI NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ MONG ĐưỢC HỢP T&Aacute;C VỚI TẤT CẢ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</font></p><p><font color="#ff0000" size="2" /></p>
 

#3
Cho mình biết giá đi bạn?chim Trĩ nuôi có dễ bán không?và có bị kiểm lâm...hỏi thăm gì không?thanks,
 
#4
chim trĩ nuôi cũng dễ thôi anh.anh có nhu cầu liên hệ mình hướng dẫn cách nuôi
chúc anh thành công...
 
#7
cho minh gia 1 cap khoang 1thang tuoi di ban chim Tri do khoang co 0908849820 thank
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx