chuyên cung cấp giống cây lâm nghiệp keo tai tượng, mỡ, chè, bạch đàn...

  • Thread starter Green_leave09
  • Ngày gửi
G

Green_leave09

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: green_leave09
- Địa chỉ: phố thái long, thị trấn đìng cả, huyện võ nhai, tỉnh Thái Nguyên
- Tel, Fax: 0976850231 ::: FaX
- email: meoconxinhxan_902004@yahoo.com
================================

<hr size="1" /><!-- / icon and title --><!-- message --><div id="post_message_58544"><img class="inlineimg" title=":lol:" src="http://agriviet.com/images/smilies/laugh.gif" border="0" /> xin ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c! <br />cở sở sản xuất giống c&acirc;y l&acirc;m nghiệp của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại giống c&acirc;y như keo, mỡ, bạch đ&agrave;n, ch&egrave;... với chất lượng tốt nhất v&agrave; gi&aacute; cả th&igrave; v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. chủ cơ sở l&agrave; 1 kỹ sư n&ocirc;ng nghiệp với chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao v&agrave; hơn 20 năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn thất vọng. sau đ&acirc;y l&agrave; 1 số th&ocirc;ng tin về cơ sở, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong muốn được hợp t&aacute;c l&agrave;m ăn với qu&yacute; vị!<br />t&ecirc;n cơ sở: CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG C&Acirc;Y ĐẠT TI&Ecirc;U CHUẨN H&Ugrave;NG HẰNG<br />địa chỉ: PHỐ TH&Aacute;I LONG, THỊ TRẤN Đ&Igrave;NH CẢ, HUYỆN V&Otilde; NHAI, TỈNH TH&Aacute;I NGUY&Ecirc;N<br />số điện thoại: dd: 0976850231..... <br />nh&agrave; ri&ecirc;ng: 02803827739<br />ĐẶC BIỆT GI&Aacute; CẢ C&Oacute; THỂ THỎA THUẬN!<img class="inlineimg" title=";)" src="http://agriviet.com/images/smilies/wink.gif" border="0" />NHANH TAY LI&Ecirc;N LẠC VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I BẠN NH&Eacute;!</div>
 


chao ban toi la tuan toi o me linh ha noi toi dang muon mua khoang 5000-6000 cay bach dan giong .vay ban co the cho toi biet la giong cay bach dan trang va bach dan do bay gio la bieu nhieu k? voi cay cao khoang bao nhieu?
ban co the cha noi giup toi wa dia chi mr.tuanchunfun@.gmail.com cam on ban dat nhieu
 


Back
Top