Chuyên cung cấp hàng nông sản gia vị

  • Thread starter Công ty CP CBNSTP Tân HÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty CP CBNSTP Tân Hương

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP CBNSTP Tân Hương
- Địa chỉ: Cẩm văn - Cẩm Giàng - Hải Dương
- Tel, Fax: 03203.780011 ::: FaX 03203.780876 ::: FaX
- email: ducdoanhd@gmail.com/nstanhuong@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản gia vị như H&agrave;nh l&aacute;, H&agrave;nh tỏi củ, H&agrave;nh tỏi th&aacute;i l&aacute;t, H&agrave;nh tỏi bột, Ớt quả, ớt kh&ocirc; (ớt nghiền), Rau m&ugrave;i (ng&ograve; gai, ng&ograve; r&iacute;), c&aacute;c loại củ sấy như c&agrave; rốt, xu h&agrave;o, củ cải, giềng xả, nghệ, ....với số lượng lớn. c&oacute; giấy đăng k&yacute; vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm.qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ</p><p>Nguyễn Đức Mệnh&nbsp;</p><p>ĐC: Cẩm Văn- Cẩm Gi&agrave;ng- Hải Dương </p><p>Đt: 0904223603/03203.780011</p><p>rất mong đươcj hợp t&aacute;c! <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top