Chuyên cung cấp lợn "Mán" giống

  • Thread starter vanlocdn
  • Ngày gửi
V

vanlocdn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Lệnh Thự
- Địa chỉ: Đông Sơn - Thanh Hoá
- Tel, Fax: ::: FaX 0977.592.571
- Email: look_over@ymail.com
================================

<p>Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang chăn nu&ocirc;i v&agrave; sản xuất giống lợn &quot; M&aacute;n&quot; thuần chủng. B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu về giống xin cứ li&ecirc;n hệ!</p>
 
Back
Top