CHUYÊN CUNG CẤP METHIONINE 84% (MHA) NOVUS-MỸ

  • Thread starter DOTHANHTUNG
  • Ngày gửi
D

DOTHANHTUNG

Guest
#1
<h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; text-align: left">B&aacute;n nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn cho ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i thủy sản, gia s&uacute;c, gia cầm......</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><div id="post_message_223913" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana">C&ocirc;ng Ty Thanh H&agrave; chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối &amp; cung cấp Me thi o nine 84% (MHA) của Tập Đo&agrave;n Novus Mỹ sản xuất, nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn được sử dụng trong ng&agrave;nh thủy sản, gia s&uacute;c, gia cầm........ Đặc biệt cho c&aacute; Basacủa Việt&nbsp;Nam.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana">Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana"></span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana">Đỗ Thanh T&ugrave;ng</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana">Tel: 0913910799 - 08 38480869 (27)</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana"></span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Verdana">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</span></blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DO THANH TUNG
- Địa chỉ: 38D1, Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP HCM
- Điện thoại: 0913 910799 - Fax: 08 38480875
- email: tung@thanhhaoffice.com.vn