Chuyên cung cấp mực tươi, mực khô, bạch tuộc Phan Thiết từ vựa

  • Thread starter nguyendinhhuong2501
  • Ngày gửi
N

nguyendinhhuong2501

Guest
#1
<span style="color: #548dd4"><span style="font-size: 24pt"><strong><span style="font-size: 14pt"><span style="font-size: 18pt">C</span>h&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại hải sản Phan Thiết từ vựa</span></strong></span></span><br /> <br /> <strong><u><span style="color: #ff0000">Trụ sở</span></u></strong>: L&ocirc; 48A Cảng c&aacute; Phan Thiết, Th&agrave;nh Phố Phan Thiết, B&igrave;nh thuận<br /> <br /> <span style="color: #ff0000"><u><strong>Địa chỉ</strong></u></span>: 124/25B Nguyễn Đ&igrave;nh Chiễu, P4, Q. Ph&uacute; Nhuận<br /> <br /> <strong><u><span style="color: #ff0000">Với c&aacute;c sản phẩm:</span></u></strong><br /> <br /> + Mực trứng( đủ size)<br /> <br /> + Mực ống( đủ size)<br /> <br /> + Mực nang( đ&atilde; l&agrave;m sạch, đủ size)<br /> <br /> + Mực 1 nắng<br /> <br /> + Bạch tuộc ( tươi, hoặc l&agrave;m sạch)<br /> <br /> + Răng mực....<br /> <br /> + Kh&ocirc; mực<br /> <br /> +Mực ống file<br /> <br /> +<span style="color: #ff0000"><u><strong>C&aacute;c loại s&ograve; ốc</strong></u></span>: s&ograve; dương, s&ograve; l&ocirc;ng, ốc hương, ốc đỏ, ốc v&ocirc;i, s&ograve; điệp, ốc nhung, ốc nhảy, ốc mỡ biển.v.v<br /> <br /> Gi&aacute; gốc từ vựa, giao h&agrave;ng tận nơi. Rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> <br /> H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; được bảng b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất<br /> <br /> <span style="color: #ff0000"><u><strong>Li&ecirc;n hệ</strong></u></span>: MS. Đinh Hương.<br /> <br /> <strong><u><span style="color: #ff0000">DT</span></u></strong>: 0917.370.179<br /> <br /> <strong><u><span style="color: #ff0000">Skype</span></u></strong>: dinhhuong.nguyen<br /> <br /> <strong><u><span style="color: #ff0000">Mail:</span></u></strong> nguyendinhhuong2501@gmail.com

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Đinh Hương
- Địa chỉ: 124/25B Nguyễn Đình Chiễu, P4, Q. Phú Nhuận
- Điện thoại: 0917370179 - Fax:
- email: nguyendinhhuong2501@gmail.com
 

Top