Chuyên cung cấp nấm ăn các loại

  • Thread starter tran vinh hai
  • Ngày gửi
T

tran vinh hai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tran vinh hai
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="607" border="1"><tbody><tr><td style="width: 552px" valign="top"><font size="3"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp nấm ăn c&aacute;c loại, số lượng lớn tại Xu&acirc;n Lộc, tỉnh Đồng Nai<br /></font></font><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:vinhhaitran@yahoo.com"><font face="Times New Roman" size="3">vinhhaitran@yahoo.com</font></a><br /><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐT: 0169 714 2795<br /></font></font></td></tr></tbody></table>
 
Back
Top