chuyên cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi giá hợp lý

  • Thread starter Công ty CP Nông Nghiệp T&H
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty CP Nông Nghiệp T&H

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Nông Nghiệp T&H
- Địa chỉ: 6/36/101 Ngõ 254 Minh Khai, Hoàng Mai, Hà nội
- Tel, Fax: 0936082739 ::: FaX 04.38223629
- email: kdgiang@gmail.com
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty CP N&ocirc;ng Nghiệp T&amp; H l&agrave; một trong những C&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực cung cấp nguy&ecirc;n liệu để sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i tại Việt Nam.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;C&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u để sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i với s&ocirc;́ lượng lớn như: kh&ocirc; đậu tương, kh&ocirc; cọ, kh&ocirc; cải ngọt, DDGS và các phụ gia kh&aacute;c. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đã và đang cung c&acirc;́p cho các nhà máy lớn cả &nbsp;Miền nam và Miền bắc.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Quý c&ocirc;ng ty có nhu c&acirc;̀u xin li&ecirc;̣n hệ:<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP T&amp;H</strong> <br />Địa chỉ : &nbsp;6/36/101 ng&otilde; 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội.<br />Điện Thoại : 0936.082.739 Fax: 04.38223629<br />Email: </font></font><a href="mailto:th.agri.jsc@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">th.agri.jsc@gmail.com</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> &nbsp; /&nbsp; Website: </font><a href="http://www.th-jsc.com.vn/"><font face="Times New Roman" size="3">www.th-jsc.com.vn</font></a><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp; </font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top