CHUYÊN CUNG CẤP RẮN RI VOI

  • Thread starter dctthien
  • Ngày gửi
D

dctthien

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI LÂM THỦY
- Địa chỉ: 165 TÔ NGỌC VÂN , Q12,HCM
- Tel, Fax: 0935136918
- email: dctthien@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP RẮN RI VOI GIỐNG, THỊT, TƯ VẤN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I, BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>TRANG TRẠI L&Acirc;M THỦY, ĐỊA CHỈ: 165 T&Ocirc; NGỌC V&Acirc;N, P.THẠNH XU&Acirc;N,&nbsp;Q.12, TP.HCM&nbsp; . ĐT: 0918 462 560, 0935 136 918. EMAIL: <a href="mailto:dctthien@gmail.com">dctthien@gmail.com</a> . website: <a href="http://www.ranrivoi.com/">http://www.ranrivoi.com</a><br /><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>RẮN RI VOI (RẮN RI TƯỢNG )L&Agrave; MỘT LOẠI RẮN NƯỚC C&Oacute; K&Iacute;CH THƯỚC LỚN KH&Ocirc;NG ĐỘC , C&Oacute; GI&Aacute; TRỊ KINH TẾ RẤT CAO. <br />&nbsp;<br />THỊT RẮN RI VOI DAI , THƠM V&Agrave; RẤT &Iacute;T CHẤT B&Eacute;O, C&Oacute; T&Aacute;C DỤNG TĂNG SỨC&nbsp;ĐỀ KH&Aacute;NG, TĂNG KHẢ NĂNG T&Igrave;NH DỤC...<br />&nbsp;<br />CH&Iacute;NH V&Igrave; VẬY, RẮN RI VOI RẤT C&Oacute; GI&Aacute; TRỊ NU&Ocirc;I THƯƠNG PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CHO NHU CẦU NỘI ĐỊA V&Agrave; XUẤT KHẨU ĐI C&Aacute;C THỊ TRƯỜNG NHƯ: TRUNG QUỐC, Đ&Agrave;I LOAN, HỒNG K&Ocirc;NG, NHẬT...HIỆN NAY GI&Aacute; RẮN RI VOI L&Agrave; TR&Ecirc;N 400.000Đ/KG.<br />&nbsp;<br />RẮN RI VOI C&Oacute; THỂ ĐƯỢC NU&Ocirc;I DỄ D&Agrave;NG TRONG AO HỒ, BỂ XI MĂNG HAY LU, KHẠP, CAN NHỰA...CHI PH&Iacute; ĐẦU TƯ NHỎ PH&Ugrave; HỢP VỚI MỌI QUY M&Ocirc; HỘ GIA Đ&Igrave;NH CHO ĐẾN TRANG TRẠI.<br />&nbsp;<br />NGUỒN THỨC ĂN DỒI D&Agrave;O SẴN C&Oacute; TỰ THI&Ecirc;N NHI&Ecirc;N NHƯ: NH&Aacute;I, C&Aacute; CON, N&Ograve;NG NỌC ẾCH...<br />&nbsp;<br />NU&Ocirc;I RẮN RI VOI L&Agrave; MỘT NGHỀ MỚI MANG LẠI CƠ HỘI THO&Aacute;T NGH&Egrave;O V&Agrave; L&Agrave;M GI&Agrave;U CHO NGƯỜI D&Acirc;N VIỆT NAM NHẰM HƯỚNG TỚI Đ&Aacute;P ỨNG NHU CẦU CHO THỊ TRƯỜNG HƠN 1 TỶ D&Acirc;N CỦA TRUNG QUỐC Đ&Atilde; ĐƯỢC Đ&Agrave;I VTV V&Agrave; C&Aacute;C B&Aacute;O TRONG NƯỚC: THANH NI&Ecirc;N, TUỔI TRẺ&nbsp;GIỚI THIỆU. <br />&nbsp;<br />TUY NHI&Ecirc;N, B&Agrave; CON CHƯA NẮM&nbsp; VỮNG KỸ THUẬT NU&Ocirc;I, NGUỒN CON GIỐNG PHỤ THUỘC V&Agrave;O NGUỒN Đ&Aacute;NH BẮT NHƯ C&Acirc;U, R&Agrave; ĐIỆN N&Ecirc;N TỈ LỆ BỆNH TẬT V&Agrave; HAO HỤT CAO.<br />&nbsp;<br />NHẰM Đ&Aacute;P ỨNG NHU CẦU TR&Ecirc;N, TRANG TRẠI L&Acirc;M THỦY CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; THUẦN DƯỠNG V&Agrave; CHO SINH SẢN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG RẮN RI VOI&nbsp;KHỎE MẠNH&nbsp;SẴN S&Agrave;NG CUNG CẤP CHO B&Agrave; CON.<br /><ul><li class="MsoNormal">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP RẮN RI VOI GIỐNG, THỊT. <br /></li><li class="MsoNormal">TƯ VẤN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I, C&Aacute;CH PH&Ograve;NG TRỊ BỆNH. <br /></li><li class="MsoNormal">TƯ VẤN X&Acirc;Y DỰNG AO NU&Ocirc;I MỌI K&Iacute;CH THƯỚC. <br /></li><li class="MsoNormal">TƯ VẤN KỸ THUẬT CHỦ ĐỘNG NGUỒN THỨC ĂN. <br /></li><li class="MsoNormal">BAO TI&Ecirc;U TO&Agrave;N BỘ SẢN PHẨM.<br /></li></ul>B&Agrave; CON QUAN T&Acirc;M H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:<br /><ul><li class="MsoNormal">ĐỊA CHỈ: 165 T&Ocirc; NGỌC V&Acirc;N, P.THẠNH XU&Acirc;N,&nbsp;Q.12, TP.HCM <br /></li><li class="MsoNormal">ĐT: 0918 462 560, 0935 136 918 <br /></li><li class="MsoNormal">EMAIL: <a href="mailto:dctthien@gmail.com">dctthien@gmail.com</a> <br /></li><li class="MsoNormal">WEBSITE: http://www.ranrivoi.com<br /></li></ul><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 


Mình có thể ghé thăm, học hỏi kĩ thuật ko ? Minh cũng đang có dự định nuôi, nhưng thấy nhiều tin tức ko hay nên cũng đang lưỡng lự
 


Back
Top