Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản 3 miền tại Hà Nội

  • Thread starter huythuckt
  • Ngày gửi
H

huythuckt

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một cơ sở chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại hải sản biển 3 miền tại H&agrave; Nội, hải sản tươi sống giao h&agrave;ng tận nh&agrave; như:</p><p>- C&aacute; Tầm: 165.000<br /> - Ca Ch&igrave;nh biển: 230.000<br /> - C&aacute; Song: 300.000<br /> - Ốc Hương: 180.000<br /> - Tu H&agrave;i<br /> - Sam Biển<span /></p><p>- Ghẹ:<br /> - T&ocirc;m</p><p>......... <br /></p><p>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Cửa h&agrave;ng hải sản: </p><p>Địa chỉ : 31, L&ecirc; Đức Thọ (K&eacute;o d&agrave;i)</p><p>Hotline: 0987759424</p><p>Email: haisantuoisong12@gmail.com <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phùng Huy Thực
- Địa chỉ: 31, Lê Đức Thọ (Kéo dài), Hà Nội
- Điện thoại: 0987759424 - Fax:
- email: huythuckt@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx