CHUYÊN CUNG CẤP THỎ GIỐNG.CHIM BỒ CÂU

  • Thread starter nguyen minh duc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen minh duc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DN ; CÁ NHÂN ; NGUYÊN MINH ĐỨC
- Địa chỉ: TP,HCM
- Tel, Fax: 01667828468 ::: FaX
- email:
================================

<div id="post_message_52617"><br /><br /><br /><br /><strong><font size="3"><font color="#ff0000">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG. G&Agrave; TA, G&Agrave; SAO. G&Agrave; HOMONG, G&Agrave; &Aacute;C. G&Agrave; TRE, G&Agrave; RỪNG. NH&Iacute;M GIỐNG, D&Uacute;I GIỐNG. THỎ GIỐNG, THỎ NEWZILAND. CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</font></font></strong><br /><br /><font size="3"><font color="#ff0000"><strong><font size="3"><font color="#000000"><font size="2">[ G&Agrave; CỦA VIỆN CHĂN NU&Ocirc;I TI&Ecirc;M CHỦNG ĐẦY ĐỦ V&Agrave; C&Oacute; NH&Atilde;N M&Aacute;C Ở S&Acirc;N BAY T&Acirc;N SƠN NHẤT. CUNG CẤP VỚI SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ GIAO H&Agrave;NG Ở C&Aacute;C TỈNH MIỀN NAM, MIỀN TRUNG. MIỀN BẮC BAO ĐẦU RA KHI G&Agrave; TRƯỞNG TH&Agrave;NH GI&Aacute; CẢ NHƯ THỊ TRƯỜNG ] NHẬN L&Agrave;M CHUỒNG CHIM BỒ C&Acirc;U V&Agrave; CHUỒNG THỎ HƯỚNG DẪN QUY C&Aacute;CH L&Agrave;M CHUỒNG NH&Iacute;M V&Agrave; D&Uacute;I ]</font></font></font></strong><br /><br /><strong>HIỆN TẠI M&Igrave;NH ĐANG CUNG CẤP G&Agrave; THỊT CHIM BỒ C&Acirc;U THỎ THỊT CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG, L&Agrave;NG NƯỚNG VỚI SỐ LƯỢNG ỔN ĐỊNH. QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY CŨNG NHƯ DOANH NGHIỆP NẾU C&Oacute; NHU CẦU MONG ĐƯỢC SỰ HỢP T&Aacute;C N&Acirc;U D&Agrave;I. XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN. MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N&nbsp; . CẢM ƠN Đ&Atilde; ĐỌC TIN .......</strong><br /><br /><br /><br /><br /></font></font></div>
 


Dúi giống và bồ câu bán giá thế nào vậy bạn?bạn có bán giống bồ câu Pháp không?nếu có cho mình biết giá luôn bạn nhé--có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số dtdd: 0913502261-a Tuân--thanks.
 
Sau mà bác quang trung này lắm nick thế ta. Nhìn vào topic là biết bác liền ah,mong bác đừng alo mình nữa thanks
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top