Chuyên cung cấp Thức ăn, thuốc Thủy sản

  • Thread starter Công ty TNHH Tiệp Phát
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Tiệp Phát
- Địa chỉ: 334/31 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, HCM
- Tel, Fax: 0838479301- Fax: 0839971857
- email: trantran030287@yahoo.com.vn
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại sản phẩm thức ăn v&agrave; &nbsp;thuốc thuỷ sản đặc biệt d&agrave;nh cho T&Ocirc;M, C&Aacute;, ẾCH&hellip;.Nhập khẩu từ Th&aacute;i Lan, Mỹ&hellip; với uy t&iacute;n chất luợng cao qua nhiều năm hoạt động&hellip;.Nếu bạn c&oacute; nhu cầu sử dụng c&aacute;c loại thuốc tr&ecirc;n hoặc muốn mở đại l&yacute; độc quyền &nbsp;xin vui l&ograve;ng&nbsp; li&ecirc;n hệ với chung t&ocirc;i.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; k&iacute;nh ch&uacute;c sức khoẻ!</font></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top