chuyển nhượng tên thương mại thuốc trừ sâu

 • Thread starter vudinhhoi
 • Ngày gửi
V

vudinhhoi

Guest
chuyển nhượng tên, cho thuê tên thương mại sản phẩm thuốc trừ muỗi.cụ thể như sau
Tên sản phẩm


Thành phần
1.BULLTOP GOLD 150EC


Alpha Cypermethrin :........ 11% w/v

Fipronil …………...........…4% w/v

Phụ gia ……..........................94%w/v


2. DEKA 100 EC


Deltamethrin :…….1% w/v

Phụ gia:…............99% w/v


3.DEKA 100 SC

Deltamethrin :................. 1% (10 g/ l) Phụ gia. . . . . . . . . . 99 % ( 99 g/l)


4.DELTA GOLD 60EC


Deltamethrin .... 3 % w/v(30g/l)

Fipronil .......... 3 % w/v(30g/l)

Phụ gia.............. 94%w/v (60g/l)

5.FORCE GOLD 200EC
Cypermethrin : ....15%w/v

Fipronil:………......5%

Phụ gia:.................. 80%w/v

6. QUICK FLY 500 WG

Imidacloprid :... 5 % w/w

Phụ gia:..............9 5% w/w

7.QUICK FLY 500 WP


Imidacloprid :.......….5 % w/w

Phụ gia:.........................9 5% w/w

8.SOMSTAR 100EC


Fipronil:……… 5%w/v

Lambda ………5 % w/v

Phụ gia : ...........90%w/v9.goltax 500 EC


Chlorpyrifos Methyl :……46,8 % w/v

Imidacloprid : …………… 0,7 % w/v

Alpha cypermethrin : ……2,5 % w/v

Phụ gia:…………………….50% w/v

10.SPACE 597 EC


Chlorpyrifos Methyl :……56,5 % w/v

Imidacloprid : …………… 0,7 % w/v

Alpha cypermethrin : ……2,5 % w/v

Phụ gia:……………………40,3% w/v

11.VIRTA GOLD 500EC


Permethrin: ………45% w/v( 450 g/l )

Lambda cyhalothrin : 5% w/v(50 g/l )

Phụ gia …............…50%w/v (50g/l)

12.ALL KILL 400EC


Deltamethrin: ...............2% w/v (20g/l)

Fipronil: ……………2% w/v (20g/l)

Phụ gia : .............…96% w/v (60g/l)

13.ALPHATOX 100 EC


Alpha-Cypermethrin:...........10% w/v Phụ gia : …………..…..........90% w/v

14.DEEP CLEAN 550EC


Permethrin:…………………40% w/v

Cypermethrin:…….......…….15% w/v

Phụ gia :…………….............45% w/v15.LAMKATOX 100EC

Lambda-Cyhalothrin:……...10% w/v

Phụ gia :................................90%w/v

16.PERMECTIN 50EC

Permethrin……………….. 48 %

Deltamethrin ……………….2%

Phụ gia ……………………..50%

17.PERKADO 50EC


Permethrin 500g/l


18.CYKADO 25EC


Cypermethrin 250g/l


19.KILL 12EC


Deltamethrin …………………..2%

Alphacypermethrin ……………..10%

Phụ gia ……………………..….88%

20.PERTIN 50EC


Permethrin ………………………40%

Alphacypermethrin……………. 10%

Phụ gia …………………………...50%

21 benco 10 WP

Lambda-Cyhalothrin:……...10% w/w

Phụ gia :................................90%w/w

22 alkado 10 SC

Alphacypermethrin……………. 10%

Phụ gia …………………………...90%
Liên hệ : mr Huế 0916505728
 


Bài viết có nội dung tương tự
 • CÁCH PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC TRÁI BƯỞI
  • Thread starter baotraicay.com
  • Ngày gửi
 • Kỹ thuật trồng cây Cafe
  • Thread starter huongoi100
  • Ngày gửi
 • Kỹ Thuật Trồng CÀ PHÊ
  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi


 • Back
  Top