Chuyên sản xuất Màng LDPE khổ lớn như Màng nuôi Tôm,Màng nhà kiếng...

  • Thread starter CTY TNHH WORLD VINA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY TNHH WORLD VINA

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH WORLD VINA
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ -PHƯỚC THÁI -LONG THÀNH- ĐỒNG NAI- VIỆT NAM
- Tel, Fax: 0613 542 561 ~564 ::: FaX 0613 542 560
- email: nguyenkdwv@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">Nhằm cho việc&nbsp;nu&ocirc;i T&ocirc;m CTY TNHHH WORLD VINA&nbsp;đ&atilde; sản xuất v&agrave; tung ra thị truờng&nbsp;M&agrave;ng l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m chất liệu nhựa LDPE 100% Khổ từ 0.2m&nbsp;đến 12m</font></p><p><font size="3">Loại M&agrave;ng n&agrave;y chống sạt&nbsp;lở bờ ,chống&nbsp;lổ mối,dậy ph&egrave;n&nbsp;đục nước do mưa rửa tr&ocirc;i.</font></p><p><font size="3">Chống rủi ro ,bệnh tật con t&ocirc;m ,&nbsp;điều ho&agrave; nhiệt&nbsp;độ trong ao hồ ,ngă ngừa thẩm thấu n&ecirc;n giữa mực nước v&agrave;&nbsp;độ ph&egrave;n&nbsp;ổn&nbsp;định</font>&nbsp;</p><p><font size="3">Do vậy gảm đươc chi ph&iacute; thời gian , nh&acirc;n c&ocirc;ng sức lực trong qu&aacute; tr&igrave;nh sữa chữa ao hồ..</font></p><p><font size="3">Ngo&agrave;i ra CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất c&aacute;c laọi bao b&igrave; nhựa LDPE,HDPE ,M&agrave;ng nh&agrave; kiếng, M&agrave;ng co LDPE, M&agrave;ng chứa&nbsp; hồ nước thải c&ocirc;ng nghiệp ,M&agrave;ng l&agrave;m muối ,M&agrave;ng kh&iacute; BIOGA,M&agrave;ng bọc chăn ga ,gối nệm,ghế sofa.....Qu&yacute; c&ocirc;ng ty doanh nghiệp,c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cấu xin li&ecirc;n hệ L&Ecirc; VĂN NGUY&Ecirc;N (P.K.Doanh)&nbsp; HP 01683 444 264&nbsp; Fax: 0613 542 560&nbsp; Email: <a href="http://agriviet.com/&quot;http://agriviet.com/&quot;mailto:nguyenkdwv@yahoo.com.vn/&quot;/&quot;">nguyenkdwv@yahoo.com.vn</a>&nbsp; </font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; cong ty TNHH WORLD VINA chuy&ecirc;n sản xuất </font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top