Chuyên sản xuất Màng LDPE khổ lớn từ 0.2m đến 12m như Màng Hồ Tôm ,Màng nhà kiếng,Màng

  • Thread starter CTY TNHH WORLD VINA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY TNHH WORLD VINA

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH WORLD VINA
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ - PHƯỚC THÁI -LONG THÀNH ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: :0613 542 561 ~564:: FaX 0613 542 560
- Email: nguyenkdwv@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">Nhằm&nbsp;đáp&nbsp;ứng nhu c&acirc;̀u cho&nbsp;ngh&ecirc;̀ nu&ocirc;i&nbsp;T&ocirc;m&nbsp;Cty TNHH WORLD VINA&nbsp;đã sản xu&acirc;́t và tung ra thị trường loại Màng (bạt ) Nu&ocirc;i T&ocirc;m&nbsp;được sản xu&acirc;́t từ hạt nhựa LDPE 100% kh&ocirc;̉ từ&nbsp;0.2m&nbsp;đ&ecirc;́n 12m loại màng này&nbsp;đã&nbsp;được&nbsp;báo n&ocirc;ng d&acirc;n bình chọn hàng&nbsp;đạt ch&acirc;́t lượng ISO&nbsp;&nbsp;9001 -2000 và đặc bi&ecirc;̣t nh&acirc;́t là thành c&ocirc;ng nh&acirc;́t là nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p của cty NU&Ocirc;I TR&Ocirc;̀NG THỦY SẢN MINH PHÚ VÀ TH&Ocirc;NG THU&Acirc;̣N KIR6N GIANG và cùng nhi&ecirc;̀u h&ocirc;̣ d&acirc;n nuoi ni&ecirc;̀u năm và cho ra các k&ecirc;́t quả sau:</font></p><p><font size="2">Ch&ocirc;́ng nhi&ecirc;̉m b&acirc;̉n,như rong tảo và m&ocirc;̣t s&ocirc;́ vi sinh khác g&acirc;y hại cho con t&ocirc;m.</font></p><p><font size="2">Ch&ocirc;́ng rủi ro ,đ&ocirc;̣ phèn,đục nước do mưa g&acirc;y ra</font></p><p><font size="2">ch&ocirc;́ng th&acirc;́m , giảm nhi&ecirc;̣t ,với m&ocirc;i trường xung quanh</font></p><p><font size="2">Ngoài ra cong ty chúng t&ocirc;i còn sản xu&acirc;́t các loại bao bì nhựa m&agrave;ng co LDPE,Màng lót h&ocirc;̀ khí Bioga,Màng phủ n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p,Màng nhà ki&ecirc;́ng,Màng ch&ocirc;́ng ch&acirc;̀y xước như bọc chăn ,ga,g&ocirc;́i,n&ecirc;̣m,gh&ecirc;́ sofa...Mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ L&Ecirc; VĂN NGUY&Ecirc;N ( P.K.Doanh) HP 01683 444 264&nbsp; Fax: 0613 542 560&nbsp; Email: <a href="mailto:nguyenkdwv@yahoo.com.vn">nguyenkdwv@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp; Website : <a href="http://www.worldvina.com/">www.worldvina.com</a>&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="2">Đ/C Nhà máy ở :LONG THÀNH - Đ&Ocirc;̀NG NAI</font></p><p><font size="2">R&acirc;́t mong được sự hợp tác với t&acirc;́t cả các doanh nghi&ecirc;̣p trong và ngoài nước</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top