chuyên sản xuất màng nhà kiếng ,màng nuôi tôm ,cá lươn...khổ lớn 0.2m đến 12m..

  • Thread starter CTY TNHH WORLD VINA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH WORLD VINA
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ - PHƯỚ`C THÁI -LONG THÀNH ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: ::: 0613 542 561 ~546 FaX 0613 542 560
- Email: nguyenkdwv@yahoo.com.vn
================================

<p>Chúng t&ocirc;i là Cty TNHH WORLD VINA Chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t bao bì nhựa Túi LDPE, Túi X&ocirc;́p HDPE,Màng LDPE Kh&ocirc;̉ lớn như Màng nu&ocirc;i tr&ocirc;̀ng thủy sản(t&ocirc;m,cá,lươn..),Màng làm mu&ocirc;́i,màng nhà vòn (nhà ki&ecirc;́ng) ,Màng lót h&ocirc;̀ khí nước thải....Kh&ocirc;̉ từ 0.2m đ&ecirc;́n 12m với đ&ocirc;̣ dày 0.02mm(20mic) đ&ecirc;́n 0.25mm(250mic) .quý cty,doanh nghi&ecirc;̣p,cá nh&acirc;n t&acirc;̣p th&ecirc;̉ nào có nhu c&acirc;̀u xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ L&Ecirc; VĂN NGUY&Ecirc;N (P.K.Doanh) Cal: 01683 444 264&nbsp;&nbsp; Fax: 0613 542 560 Emial: <a href="mailto:nguyenkdwv@yahoo.com.vn">nguyenkdwv@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp; Đ/C Nhà máy LONG THÀNH - Đ&Ocirc;̀NG NAI </p><p>R&Acirc;́T MONG ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI T&Acirc;́T CẢ DOANH NGHI&Ecirc;̣P TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC</p><p>T&Acirc;N TRỌNG CẢM ƠN &amp; KÍNH CHÀO</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top