CHUYÊN SẢN XUẤT MÀNG NUÔI TÔM

  • Thread starter CTY TNHH WORLD VINA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH WORLD VINA
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ - PHƯỚC THÁI - LONG THÀNH - ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: :01683 444 264:: FaX 0613 542 560
- email: nguyenkdwv@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">CTY TNHH WORLD VINA chuy&ecirc;n sản xuất m&agrave;ng nu&ocirc;i t&ocirc;m Bằng chất&nbsp;liệu LDPE 100%&nbsp;khổ từ 0.2m đến 12m với độ d&agrave;y từ 0.02mm(20mic) đến 0.25mm(250mic)</font></p><p><font size="2">ngo&agrave;i ra&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất bao b&igrave; nhựa LDPE ,T&uacute;i Xốp HDPE&nbsp;,M&agrave;ng co LDPE</font></p><p><font size="2">mọi chi tiết xi&ecirc;n li&ecirc;n hệ L&Ecirc; VĂN NGUY&Ecirc;N (P. K. Doanh) DD 01683 444 264&nbsp;&nbsp; fax: 0613 542 560&nbsp;&nbsp; Email: <a href="mailto:nguyenkdwv@yahoo.com.vn">nguyenkdwv@yahoo.com.vn</a></font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top