Chuyên thu mua chanh, tiêu, xoài, thanh long số lượng lớn

  • Thread starter HoaÌ€ng Yến
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Yến

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Yến
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 0935671212 ::: FaX
- email: karenyen@anhduongsao.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n thu mua chanh kh&ocirc;ng hạt s&ocirc;́ lượng lớn, giá cả và quan h&ecirc;̣ l&acirc;u dài.</p><p>Li&ecirc;n h&ecirc;̣: chị Y&ecirc;́n&nbsp;0935671212</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx