có ai biết nơi bán chế phẩm bima dùng để ủ phân ở vùng bình trị thiên không? giúp e với?

Bạn liên hệ bên trung tâm chế phẩm sinh học xem như thế nào, bạn gọi đt hỏi xem người ta có đại lý hay nhà phân phối ở khu vực đó không hoặc mua chuyển qua chành cũng được
 


Back
Top