------CÓ CHỒN NHUNG ĐEN BÁN -----

  • Thread starter ANH DONGHUYEN
  • Ngày gửi
A

ANH DONGHUYEN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH DONGHUYEN
- Địa chỉ: XL - LG- BGIANG
- Tel, Fax: 0984848472 ::: FaX
- email: donghuyen1123472@yahoo.com
================================

<font size="5">ANH CHI EM C&Oacute; THỂ L&Agrave;M GI&Agrave;U RẤT NHANH NẾU BIẾT ĐI Đ&Uacute;NG HƯỚNG NU&Ocirc;I CHỒN NHUNG ĐEN CŨNG VẬY, Đ&Oacute; L&Agrave; CON VẬT RẤT MỚI C&Oacute; GI&Aacute; TRỊ KINH TẾ CAO V&Agrave; DINH DƯỠNG.<br /></font><font size="5">CON VẬT N&Agrave;Y ĂN C&Aacute;C LOẠI CỎ (Ở RUỘNG VƯỜN Đ&Egrave;U ĂN ĐƯỢC), C&Aacute;C LOẠI RAU, TH&Acirc;N C&Acirc;Y NG&Ocirc;, L&Aacute; C&Acirc;Y C&Aacute;C LOẠI, C&Acirc;Y LẠC, C&Aacute;M G&Agrave;, NG&Ocirc; XAY, C&Aacute;M GẠO,&hellip;.<br /></font><font size="5">&nbsp;NẾU ACE N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU H&Atilde;Y LH : 0984.84.84.72 (ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GI&Uacute;P V&Agrave; MUA GIỐNG)</font><br />
 


Chồn nhung đem dễ nuôi không bạn?giá bán thế nào?mình sợ nuôi dễ mà bán thì...khó?chứ nuôi cho đã rồi bán không được thì ...lỗ vốn lắm bạn ạ?mong chờ tin bạn nhé.
 


Back
Top