có giống hoa ly ly bán nhanh lên không hết

  • Thread starter nguyenduong
  • Ngày gửi
N

nguyenduong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen
- Địa chỉ: trau quy gia lam ha noi
- Tel, Fax: ::: FaX 01699625521
- email: duong01699625521@yahoo.com
================================

<p>m&igrave;nh c&oacute; giống hoa ly ly cở 18-20+ ai c&oacute; nhu cầu cần giống h&atilde;y li&ecirc;n hệ nhanh với m&igrave;nh kh&ocirc;ng hết h&atilde;y gọi nhanh cho m&igrave;nh nh&eacute; số của m&igrave;nh l&agrave;:0169962552</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top