có một số điều băn khoăn khi chăn nuôi bò ở nông hộ, kính mong ace trên diễn đàn cho nhữnnghieemhiáu

phungtai

Lữ khách
#1
Bò đang mang thai, gầy ốm yếu, có nên tẩy Giun Sán, sán Lá gan,
- Bò đang mang thai có nên tiêm vác xin tụ huyết trùng ko? vác xin Lở Mồm Long Móng.
 

Top