CƠ SỞ CUNG CẤP GÀ TA THẢ VƯỜN SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter NGUYEN VIÊT TÂN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYEN VIÊT TÂN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VIÊT TÂN
- Địa chỉ: MỎ CÀY NAM - BẾN TRE
- Tel, Fax: ::: FaX 0985268079
- email: viettan65@yahoo.com.vn
================================

<p>B&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n muốn chăn nu&ocirc;i g&agrave; ta thả vườn chất lượng h&atilde;y đến với cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp g&agrave; số lượng lớn( g&agrave; 1 ng&agrave;y tuổi hoặc 1 th&aacute;ng tuổi đều c&oacute;).ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể giao g&agrave; tận nơi, gi&aacute; thương lượng...</p><p>Anh em thương l&aacute;i muốn hợp đồng l&acirc;u d&agrave;i h&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i, nếu thuận lợi sẽ k&iacute; kết hợp đồng l&acirc;u d&agrave;i. SDT ch&uacute;ng t&ocirc;i : 0985268079 (T&Acirc;N)</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top