CƠ SỞ NHÍM GIỐNG THÀNH PHỐ BẮC GIANG

  • Thread starter Ngyen van bao
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngyen van bao

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngyen van bao
- Địa chỉ: Dĩnh kế Bắc giang
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: habafood_tchc@yahoo.com.vn
================================

<p>CƠ SỞ CHĂN NU&Ocirc;I NH&Iacute;M CHUY&Ecirc;N CUNG C&Acirc;P NH&Iacute;M NH&Iacute;M CON NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH NH&Iacute;M SINH SẢN C&Oacute; UY T&Iacute;N CHUỀN GIAO T&Agrave;I LIỆU KĨ THU&Acirc;T NU&Ocirc;I NH&Iacute;M MIỄM PH&Iacute; </p><p>LI&Ecirc;N HỆ:NGUYỄN VĂN BẢO_TPBAC GIANG</p><p>STD:0915965375</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top