Có trùn quế (trùn thịt, giống, phân) bán

  • Thread starter Trai trùn Tam Bình Thủ Đức
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trai trùn Tam Bình Thủ Đức

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trai trùn Tam Bình Thủ Đức
- Địa chỉ: 32/29A Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 098.505.3979 ::: FaX
- email: phuccatp09@yahoo.com
================================

<p>Trại tr&ugrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; b&aacute;n tr&ugrave;n quế thịt, giống v&agrave; ph&acirc;n.</p><p>H&atilde;y li&ecirc;n lạc: A. Ph&uacute;c số </p><p>Số ĐT 098.505.3979</p><p>hoặc&nbsp; 091.505.3979 <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top