Có trùn quế (trùn thịt, giống, phân) bán

  • Thread starter Trại trùn Tam Bình, Thủ Đức
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại trùn Tam Bình, Thủ Đức

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại trùn Tam Bình, Thủ Đức
- Địa chỉ: 32/29A Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 098.505.3979::: FaX
- email: phuccatp09@yahoo.com
================================

<p>Trại tr&ugrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; Tr&ugrave;n thịt, giống v&agrave; ph&acirc;n b&aacute;.</p><p>h&atilde;y li&ecirc;n hệ :</p><p>A Ph&uacute;c</p><p>DT 098.505.3979 hoặc 091.505.3979 <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top