CON DÔNG KHU LÊ

  • Thread starter toan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

toan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: toan
- Địa chỉ: Hồng Chính - Hòa Thắng _ Bắc Bình _ Bình Thuận
- Tel, Fax: 0909805251 ::: FaX
- email: cogiaotoankhule@yahoo.com
================================

<p>Con d&ocirc;ng KHU L&Ecirc; B&Igrave;NH THUẬN hiện tại rất nổi tiếng tr&ecirc;n khắp mọi miền đất nước v&igrave; m&oacute;n thịt D&ocirc;ng rất đặc biệt, chưa thử chưa biết , thử rồi ghiền m&agrave; hỏng c&oacute; tiền mua ăn nổi.</p><p>C&aacute;ch nu&ocirc;i th&igrave; rất dễ , &iacute;t chăm s&oacute;c , thức ăn rẻ dễ t&igrave;m.</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ 0909805251 , t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn , chỉ dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i cho b&agrave; con.</p><p>hiện tại t&ocirc;i đang nu&ocirc;i d&ocirc;ng tại v&ugrave;ng khu l&ecirc; v&agrave; cung cấp d&ocirc;ng thịt v&agrave; d&ocirc;ng giống ch&iacute;nh hiệu l&agrave; D&ocirc;ng KHU L&Ecirc; với gi&aacute; mềm.</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top