CỦ CHI NHÍM - RẮN LONG THỪA : GIỐNG -THỊT ĐỦ LOẠI - HỖ TRỢ ĐẦU RA

GIA HUY

Lữ khách
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M - RẮN GIA HUY CỦ CHI K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute;</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M THỊT THƯƠNG PHẨM CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG TRONG V&Agrave; NGO&Agrave;I TPHCM VỚI GI&Aacute; CẠNH TRANH NHẤT ( GIẤY XUẤT TRẠI C&Oacute; DẤU KIỂM L&Acirc;M )</font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M RẮN TH&Aacute;NG 3-4/ 2012 </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 TH&Aacute;NG TUỔI : 2.5 TRIỆU/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 10T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON : 12T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT&nbsp;NGUY&Ecirc;N CON :&nbsp; 300.000/ KG ( GI&Aacute; SỈ )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT M&Oacute;C H&Agrave;M ( L&Agrave;M SẴN ) : 700.000/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LONG THỪA CON : 200- 250.000/ CON&nbsp; ( TUỲ THỜI ĐIỂM )</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN THỊT LOẠI 2 : 1KG-1.2KG:&nbsp; 800.00/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN THỊT LOẠI 1 :&nbsp; TỪ 1.2KG&nbsp; TRỞ L&Ecirc;N : 950.000/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN GIỐNG BỐ MẸ SINH SẢN : 3T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ ĐẦU RA SẢN PHẨM CHO B&Agrave; CON MUA CON GIỐNG CỦA TRẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM - RẮN LONG THỪA CỦ CHI
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#3
Bác cho giá rắn 7 ngày tuổi chính sát bao nhiêu 1 con tôi mua hộ cho anh em tôi 400 con mong bác trả lời sớm
 

minhhai123

_
Nông dân @
#4
bác nầy chưa thành công đã đăng quảng cáo rùm beng rồi. nếu có rắn ráo trâu con từ 7-15 ngày tuổi thì báo giá cho bà con chan nuôi đến mua chứ . nếu ko có thì cũng cho ae được biết chứ quảng cáo kiểu này giống lừa đảo quá. tôi rất ghét những kẻ lừa đảo đó.
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#5
bác nầy chưa thành công đã đăng quảng cáo rùm beng rồi. nếu có rắn ráo trâu con từ 7-15 ngày tuổi thì báo giá cho bà con chan nuôi đến mua chứ . nếu ko có thì cũng cho ae được biết chứ quảng cáo kiểu này giống lừa đảo quá. tôi rất ghét những kẻ lừa đảo đó.
• Nóng quá khó ăn
• ngụi ngụi dễ nuốt
• Hải đầu trọc à
 
Top