CỦ CHI -NUÔI NHÍM 1 VỐN BỐN LỜI -TRẠI NHÍM GIA HUY

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NU&Ocirc;I 1 CẶP NH&Iacute;M ĐẺ : SAU KHI TRỪ CHI PH&Iacute; L&Atilde;I TR&Ecirc;N 20 TRIỆU ĐỒNG ( NH&Iacute;M ĂN TẤT CẢ RAU CỦ QUẢ V&Agrave; KH&Ocirc;NG BỊ DỊCH BỆNH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Igrave; NH&Iacute;M SINH SẢN MỖI LẦN CHỈ TỪ 1-3 CON N&Ecirc;N NGUỒN CON GIỐNG HIỆN TẠI RẤT KHAN HIẾM , GI&Aacute; CAO </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẤT H&Acirc;N HẠNH Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON THAM QUAN M&Ocirc; H&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐỂ C&Oacute; CƠ SỞ LỰA CHON M&Ocirc; H&Igrave;NH CHĂN NƯƠI HIỆU QUẢ, KINH TẾ NHẤT </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776 / 0906565149</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top