Bán cu xanh chích cồ chích ré vạc cu cườm

THU QUI HIEM

Lữ khách
#1
CHÀO CÁC BẠN

Mình xin giới thiệu một số mặt hàng thích họp cho bạn nào lấy bỏ mối cho nhà hàng wán nhậu .

LOÁICHIM

Bù cắt (diều hâu trắng ) 800.000 cặp

Quốc 120.000 1 con
Gà nước (cúm núm) 250.000klg 4 con k nha
Chích cồ 200.000 con trọng lượng 450g
Chích ré 100.000 con
Cu đất 80.000 con
Cu xanh 150.000 con
Cò trắng 60.000 con
Việt đỏ 250.000 con , về chim thì còn nhiều lắm alo mình sẽ báo thêm nha
Vịt trời giá thương lượng
Trĩ rừng giá thương lượng

RẮN

Hổ đất 800.000klg rắn từ 1/5 trở lên nha
Hổ hèo 600.000klg ½ trở lên nha ngoài ra mình cũng có con giống hổ hèo có giấy phép chi cục kiểm lâm cấp nha .
Hô hèo con giống là150.000 con 1 tháng tuổi
Hổ hành 320.000klg từ 800g trở lên nha ,con giống là 70.000 con ngón tay cái nha
Cạp nong 700.000klg
CHồn đèn ,chồn huong giá thì tùy theo con bao nhiêu klg nha
Ri voi 600.000klg 1k2 trờ lên nha còn nhièu thứ khác nữa alo mình báo giá nha

Giao hàng tận nơi tính tiền
Thành phố xa đéc 0986126066 đức