cugn cap cac loai mokara ,cáteya nhap tu thai lan

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen ngoc phuc
- Địa chỉ: 80/8 le van tho ,f8,quan go vap
- Tel, Fax: 01694995715 ::: FaX
- email: baby6744@yahoo.com
================================

<strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">T&Ecirc;N doanh nghiep/ca nhan:nguyen ngoc phuc</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">Đia chi :80/8 le van tho ,f8,quan go vap</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">tel/fax:01694995715</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">email:baby6744@yahoo.com</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">trang hong size 25-30cm gia 57000</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">sjc 18-22cm gia 57000</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">*mr-09(do):size 30-40cm gia 42000</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">*m.blue:size30-40cm gia 42000</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">*mokara trang diem bi hong :25-35cm gia 45000</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">*mokara vang chanh :35-42cm size dep lon gia 52000(hien vanh chanh cong ty em la dep nhat)</font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">ngoai ra con co cac loai lan bat huu nhung la cua nam 2009 :m.luenberger gold size tu 30-35cm gia la 47000 dac diem la canh hoa co phanchi ,canh day ,canh thang ,dai bong lau tan </font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">*luen new(m.lu)size tu 30-40cm gia 49000 bong rat nhjeu va day no la mau vang ua chuong cua chau au </font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">*kenney tim size 25-35cm giala 44000 thuong thj kenney cũ co KHUYET la canh co tat nhung mau cua cong ty nam 2009 canh ko co tat </font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">*m.kuchilong(m.ku)size 30-35cm giala 42000 </font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><br /></span><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma"><font size="3">*ngoai ra con nhjeu loai mokara khac neu</font></span></strong><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: TH"><font size="3">ai co nhu cau dat hang thi pmm so dt cua minh 01694995715 de mjnh bjet mjnh se nhap hang ve cho cac ban ngoai ra con co phan thuoc va cac loai diet reu cac dung cu cat bong cat canh danh cho phong lan va bonsai </font></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: TH"><p>&nbsp;</p></span>
 
Back
Top