Cung cấp bã nành, DDGS, bắp hạt, sắn lát...

  • Thread starter BITRACORP
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

BITRACORP

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BITRACORP
- Địa chỉ: 59 Phạm Ngọc Thạch - P6 - Q3 - Tp.HCM
- Tel, Fax: 08-62710027 ::: FaX 08-38207082
- email: tacn@bitracorp.com
================================

<p class="MsoNormal">C&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i cung c&acirc;́p các mặt hàng nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u cho ngành sản xu&acirc;́t thức ăn chăn nu&ocirc;i (TĂCN). Các sản ph&acirc;̉m chính mà chúng t&ocirc;i cung c&acirc;́p :</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal">Bã đ&acirc;̣u nành.</li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt">Ngu&ocirc;̀n hàng được nh&acirc;̣p kh&acirc;̉u từ các nước có vùng nguy&ecirc;n&nbsp; li&ecirc;̣u lớn như Mỹ, Argentina, Brazil, &Acirc;́n Đ&ocirc;̣.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt">Đ&ocirc;̣ đạm đáp ứng từ 46% đ&ecirc;́n 48%</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal">DDGS</li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal">Bắp hạt (Ng&ocirc;)</li> </ol> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal">Cám dừa</li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal">B&ocirc;̣t cá</li> </ol> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal">Sắn lát</li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt">&nbsp;</p> <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal">Các nguy&ecirc;n&nbsp; li&ecirc;̣u khác theo y&ecirc;u c&acirc;̀u.</li> </ol> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">R&acirc;́t mong nh&acirc;̣n được sự quan t&acirc;m hợp tác của Quý khách hàng.</p> <p class="MsoNormal">Chúng t&ocirc;i còn nh&acirc;̣n nh&acirc;̣p kh&acirc;̉u ủy thác cho các đơn vị.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣ đ&ecirc;̉ có giá t&ocirc;́t nh&acirc;́t.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ :</p> <p class="MsoNormal">Anh L&ocirc;̣c &ndash; Phòng cung ứng Nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u TĂCN.</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: red">BITRACORP</span></strong></p> <p class="MsoNormal">59 Phạm Ngọc Thạch &ndash; P6 &ndash; Q3 &ndash; Tp.H&ocirc;̀ Chí Minh</p> <p class="MsoNormal">Tel : 08 &ndash; 62710024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax : 08 &ndash; 38207082 </p> <p class="MsoNormal">Email : <a href="mailto:tacn@bitracorp.com">tacn@bitracorp.com</a></p> <p class="MsoNormal">Website : <a href="http://www.bitracorp.com/">www.bitracorp.com</a></p> <p class="MsoNormal">Mob : 0989006189</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận