Cung cấp bồ câu bồ câu ra ràng, bồ câu giống

  • Thread starter levinh
  • Ngày gửi
L

levinh

Lữ khách
#1
<p>Ch&agrave;o mọi người,</p><p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m nguồn cung cấp chim bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng, bồ c&acirc;u thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn với gia cạnh tranh, chất lượng thịt &gt;350gr/ con; đồng thời ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng sẵn s&agrave;ng cung cấp chim giống c&aacute;c lứa tuổi kh&aacute;c nhau ( từ 2 th&aacute;ng tuổi đến sinh sản), chim c&oacute; sức khỏe, sinh sản tốt v&agrave; đều đặn, năng suất cao.</p>Chim ra r&agrave;ng, chim thịt C&oacute; thể giao h&agrave;ng đến Th&agrave;nh Phố HCM, v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cạn<p>Chim giống c&oacute; thể giao to&agrave;n quốc: vận chuyển tận nơi hoặc hỗ trợ chi ph&iacute; vận chuyển cho người c&oacute; nhu cầu mua với số lượng lớn.</p><p>Cảm ơn mọi người đ&atilde; xem tin </p><p>Mọi người c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng l&ecirc;n hệ:</p><p><em><strong>Ms. Nh&atilde; 01687553271</strong></em></p><p><em><strong>Thị x&atilde; Đồng Xo&agrave;i - B&igrave;nh Phước</strong></em></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thanh Nhã
- Địa chỉ: Thị Xã Đồng Xoài - Bình Phước
- Điện thoại: 01687553271 - Fax:
- email: le.vinh4728@yahoo.com
 

N

nhathoangvuong

Guest
#3
Trang trại mô hình của chị hiện được bao nhiêu căp vậy chị .Tôi cũng muốn đầu tư nuôi nhưng đang suy nghĩ đầu ra
 
bocauductien

bocauductien

bocauductien.wix.com/ductien
#6
Hình

Cho thêm hình bồ câu giống và giá cả đi bạn .
 

Đối tácTop