Cung cấp bồ câu giống, bồ câu thịt với số lượng lớn

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại bồ câu Ngọc Điền
- Địa chỉ: Ấp 3 xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP.HCM
- Tel, Fax: 08.37950.669 - 0907.622.562 ::: FaX
- email: bocaungocdien@yahoo.com
================================

<p>Trại bồ c&acirc;u Ngọc Điền với hệ thống th&uacute; y ho&agrave;n chỉnh, chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u giống, bồ c&acirc;u thịt với số l ượng lớn. Đặc biệt, sẽ hướng dẫn c&aacute;ch x&acirc;y dựng chuồng trại v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i chim. </p><p>Mọi th&ocirc;ng tin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0907.622.562 <br /></p>
 


cho hình và giá cả từng loại đi chủ trại ơi
thiếu thông tin nhiều quá
 
Trại bồ câu Ngọc Điền với hệ thống thú y hoàn chỉnh, chuyên cung cấp bồ câu giống, bồ câu thịt với số l ượng lớn. Đặc biệt, sẽ hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại và kỹ thuật nuôi chim.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 0907.622.562 hoặc tham quan tại địa chỉ: http://vn.myblog.yahoo.com/bocaungocdien
 
Tham quan trại nhà bác Điền em thèm quá nhưng chưa có đủ tài chính và kinh nghiệm để làm như Bác, em sẽ tích lũy dần và cố gắng phát triển thêm để được như bác hiện nay
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top