Cung cấp bò giống & bò thịt Thái Lan chất lượng cao

  • Thread starter Công ty TNHH MTV TM Quảng Trị
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty TNHH MTV TM Quảng Trị

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH MTV TM Quảng Trị
- Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu - Đông Hà - Quảng Trị
- Tel, Fax: 0532211064 ::: FaX 0533852695
- Email: sepongroup@vnn.vn
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp b&ograve; giống v&agrave; b&ograve; thịt Brahman v&agrave; Charolaise &nbsp;Th&aacute;i Lan chất lượng cao, b&ograve; nhập khẩu ch&iacute;nh ngạch đ&atilde; qua thời gian c&aacute;ch ly kiểm dịch, c&oacute; đầy đủ giấy tờ chứng nhận Th&uacute; y do Cơ quan Th&uacute; y v&ugrave;ng III cấp, đảm bảo an to&agrave;n dịch bệnh</p><p>Gi&aacute; cả thương lượng</p><p>Li&ecirc;n hệ: Hồ Thị Ngọc H&agrave;</p><p>SĐT: 0532211064 / 0905679083</p><p>Fax: 0533852695</p><p>Email: <a href="mailto:sepongroup@vnn.vn">sepongroup@vnn.vn</a></p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top