Cung cấp Bột Cá Basa

  • Thread starter TrucDao
  • Ngày gửi
T

TrucDao

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH KIM NGHĨA
- Địa chỉ: 766A/33 Lạc Long Quân- P.9 - Quận Tân Bình
- Tel, Fax: 08.39750828 ::: Fax: 08.9748677
- email: dangthitrucdao@gmail.com
================================

<p>K&iacute;nh gửi qu&yacute; c&ocirc;ng ty!</p><p>&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện nay đang cung cấp c&aacute;c loại bột c&aacute; Basa c&oacute; protein từ 50% đến 60% d&ugrave;ng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu cho thức ăn chăn nu&ocirc;i.</p><p>&nbsp;Vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>&nbsp;Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c từ qu&yacute; c&ocirc;ng ty!</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;Tr&uacute;c Đ&agrave;o&nbsp;</p><p>&nbsp;Email: dangthitrucdao@gmail.com</p><p>&nbsp;</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự
  • Cung cấp Bột/Mỡ cá Basa.
    • Thread starter basamekong
    • Ngày gửi


  • Back
    Top