Cung cấp bột cá biển 55% đạm ,giá tốt, chất lượng tốt

  • Thread starter viettruong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

viettruong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: viettruong
- Địa chỉ: cụm công nghiệp Vĩnh Niệm
- Tel, Fax: 0902236768/0313742960
- email: viettruongcoltd2006@gmail.com
================================

<div>Xem tất cả c&aacute;c tin GD của <a href="http://www.profeed.vn/index.php?option=com_adsmanager&amp;page=show_user&amp;userid=1605&amp;Itemid=32"><strong>botcaviettruong</strong></a> </div><div class="adsmanager_ads_kindof"></div><div class="adsmanager_ads_main"><div class="adsmanager_ads_body"><div class="adsmanager_ads_desc">Nội dung: Nội dung: C&ocirc;ng ty Việt Trường sản xuất h&agrave;ng bột c&aacute; biển 55% đạm số lượng ổn định quanh năm, gi&aacute; tốt, chất lượng đảm bảo (100% nguy&ecirc;n liệu từ c&aacute; biển được thu mua trực tiếp từ đội t&agrave;u của c&ocirc;ng ty), h&agrave;ng 55% đạm,chất lượng tốt, m&ugrave;i thơm tự nhi&ecirc;n, độ ẩm 10%. Đang cần t&igrave;m 1 nh&agrave; thu mua uy t&iacute;n, hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i.<br />Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: <br />Mr Phương 0902236768<br />Địa điểm: Hải ph&ograve;ng<br />Địa điểm: Hải ph&ograve;ng</div></div></div>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top