Cung cấp Bột DCP - Việt Nam

  • Thread starter Công ty CPTM&CN Việt Tiến
  • Ngày gửi
C

Công ty CPTM&CN Việt Tiến

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPTM&CN Việt Tiến
- Địa chỉ: P202 Nhà N13- 275 Trần Đăng Ninh- Cầu Giấy - Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0462813439
- email: giangvt@vietienco.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty c&ocirc; phần thương mại v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp Việt Tiến</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang hợp t&aacute;c sản xuất bột DCP với gi&aacute; b&aacute;n tại xưởng sản xuất 6.500đ/kg</p><p>Li&ecirc;n hệ:Mss Giang</p><p>Mobi: 0974908911</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top