cung cấp cá sấu, bọ cạp, tắc kè và dế thịt!

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
D

duong_lam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu thương mại tổng hợp Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>HTX ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i Đường L&acirc;m nhận cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau đ&acirc;y với số lượng,chất lượng ổn định (mong muốn l&agrave;m bạn h&agrave;ng l&acirc;u d&agrave;i):</p><p>&nbsp;C&aacute; sấu: 220.000đ/kg</p><p>&nbsp;Bọ cạp: 450.000đ/kg</p><p>&nbsp;Tắc k&egrave;: t&ugrave;y theo loại từ 40 - 120.000đ/con</p><p>&nbsp;Dế m&egrave;n: 270.000 - 300.000đ/kg</p><p>&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ điện thoại: 0433.837.145 hoặc e-mai: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com.</p><p>&nbsp;</p>
 


Up bài cho anh . Lần sau anh ko phải mở chủ đề khác cho mất công nữa nhé . Hàng ngày anh cứ vào topic này gõ vài câu để đưa bài lên cao cho mọi người dễ nhìn là được rồi .
 


Back
Top