Cung cấp cá Thác Lác Cườm Giống-Uy tín, Chất Lượng

  • Thread starter Phan Kiều Diá»…m
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phan Kiều Diễm

Guest
#1
<font size="2" color="#0000ff">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute; &quot;<strong>Th&aacute;c L&aacute;c Cườm Giống</strong>&quot; đủ c&aacute;c k&iacute;ch cỡ, uy t&iacute;nh v&agrave; chất lượng. Anh/Chị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ <strong>Anh Ba Thương</strong>. <font color="#cc0000"><strong>Điện thoại: 01263613890</strong></font></font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Kiều Diễm
- Địa chỉ: Phụng Hiệp - Hậu Giang
- Điện thoại: 0986954243 - Fax:
- email: pkdiem@ctu.edu.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx