cung cap ca thit va ca giong nuoc ngot

  • Thread starter Cong ty Nong San Nam Viet
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty Nong San Nam Viet
- Địa chỉ:
- Tel, Fax:
- Email:
================================

Chung toi nuoi trong cac loai ca nuoc ngot: Ca Tra, Tre, Ro Phi, Dieu Hong. Cung cap Ca Thit va giong theo yeu cau.
Co yeu cau, quy khach xin lien he: 0908873967 (Ms Loan)
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top